Institut

Zakladatelem Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. je Svaz měst a obcí České republiky.

Posláním Institutu je vytvářet podmínky pro spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími ve veřejné správě a veřejném sektoru, mezi veřejnou správou a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odbornými subjekty, jejichž činnost se vztahuje k výkonu veřejné správy a jejímu rozvoji, zejména na místní úrovni.

Institut se zaměřuje na celé spektrum oblastí týkající se rozvoje měst a obcí, např. životní prostředí, dopravu, energetiku nebo sociální oblast.

Institut v souladu se svým účelem poskytuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

  • zpracování odborných analýz, posudků, studií a jiných materiálů z oblasti veřejné správy,
  • vzdělávací, výchovné a osvětové činnosti.