17/05/2013

Vzorová smlouva včetně přílohy pro uzavírání smluvních vztahů s poskytovateli energetických služeb se zárukou (metoda EPC), etický kodex, proces přípravy výběrového řízení veřejné zakázky, metodika přípravy a realizace projektů realizovaných metodou EPC. Na základě usnesení vlády České republiky č. 109 ze dne 22. února 2012 bylo ministru průmyslu a obchodu uloženo připravit vzorovou smlouvu pro uzavírání smluvních vztahů mezi příspěvkovými organizacemi a poskytovateli energetických služeb se zárukou (Energy Performance Contracting — metoda EPC) a publikovat ji do 30. června 2012 na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Energetické služby se smluvně zaručenou úsporou (se zárukou) jsou zaměřeny na snižování provozních nákladů na energie v budovách, komplexech budov, provozních areálech a podobně, a to bez vlastních investic majitele objektu.

Metoda EPC je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb, tedy ESCO (Energy Service Company). Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Potřebné finanční prostředky na obnovu technologie poskytne firma ESCO — komplexní smluvní dodavatel, zatímco zákazník je této firmě postupně splácí až z dosahovaných úspor na provozních nákladech. Výše úspor je vždy smluvně zaručena.

Zveřejněná vzorová smlouva a její přílohy jsou beze změn použitelné nejen pro příspěvkové organizace státu, ale pro všechny ostatní zájemce o metodu EPC, například vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů apod. S výhodou lze metodu EPC využít ke snížení provozních nákladů zejména na objektech či veřejném osvětlení v majetku obcí nebo krajů. Metodu EPC bohužel nemohou stále uplatnit organizační složky státu.

Více informací a smlouvy ke stažení naleznete na:

http://www.mpo.cz/dokument105425.html