12/07/2011

V červnu 2011 byla Svazem měst a obcí České republiky založena obecně prospěšná společnost Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí.