29/05/2015

IURMO, o.p.s. vypracoval dvě nové příručky, které reflektují nové legislativní podmínky ve vazbě na povinnost odděleného shromažďování komunálních kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů v obcích.

Nové zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodářství kladou před obce nové úkoly. Obce jsou povinny zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, a nově i kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V případě biologicky rozložitelných odpadů se jedná o odpady minimálně rostlinného původu a minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku. Výše uvedené skutečnosti tedy kladou na obce požadavek učinit zásadní rozhodnutí, jak dané zákonné povinnosti dostát. Proto Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí vypracoval dvě příručky, které reflektují tyto nové legislativní podmínky. Cílem příruček je odborně podpořit obce při rozhodnutí o výběru systému odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů, a také o jeho efektivním a optimálním nastavení za předpokladu ekonomické, environmentální a sociální udržitelnosti celého systému.

Příručka  - Realizace systémů odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů v obcích (ke stažení ZDE)
Příručka  - Realizace systémů odděleného soustřeďování komunálních kovových odpadů v obcích (ke stažení ZDE)