01/12/2018 Semináře pro obce a města ve Středočeském kraji v oblasti odpadového hospodářství

Institut realizuje vzdělávací semináře pro obce a města ve Středočeském kraji. Cílem seminářů je informování o aktuálním vývoji v oblasti odpadového hospodářství, stavu odpadového hospodářství ve Středočeském kraji s ohledem na plnění cílů POH, možnostech nakládání se směsným komunálním odpadem v kraji, spolupráci obcí v oblasti odpadového hospodářství a činnosti Středočeského kraje na podporu regionálního systému nakládání s odpady.