18/02/2019 Benchmarking – studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR

Institut vytvořil a zveřejnil "benchmarking" studii: Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za rok 2017).

Zajištění nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro život občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a často značnou položnou v obecních rozpočtech. 

Cílem studie je proto poskytnout obcím pravidelně porovnání nákladů, cen služeb a výkonů v hlavních procesech komunálního odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.

Studii si můžete stáhnout po rozkliknutí odkazu ZDE.