21/11/2011

Svaz měst a obcí podpořil MŽP ve snaze o účinnou kontrolu vytápění domácností
V rámci aktuální debaty o konečném znění pozměňovacího návrhu novely zákona o ovzduší, který má umožnit účinnou kontrolu vytápění domácností, získalo dnes Ministerstvo životního prostředí silného stoupence v podobě Svazu města a obcí (SMO). Na potřebném efektivním a nekonfliktním řešení, které neohrozí právo a soukromí občanů, se během dnešního jednání shodl předseda SMO Dan Jiránek a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Cílem připravovaného pozměňovacího návrhu není trestat obyvatele a vybírat pokuty. Naším záměrem je využití preventivně výchovného dopadu nesprávného vytápění domácností. Zároveň nám jde o snížení zátěže životního prostředí a obyvatel zasažených nevhodným spalováním ve starých domácích kotlích,“ uvedl během schůzky ministr Chalupa.

„Pro nás, jako pro představitele starostů a primátorů, bude důležitá finální judikatura. Svaz měst a obcí se zajímá o problematiku kontroly lokálních topenišť a vítá iniciativu ministerstva životního prostředí. Jedná se o záležitost, kterou je nutné aktuálně řešit,“ řekl předseda SMO Jiránek.

Obě strany se během jednání dále shodly, že je třeba se zaměřit také na osvětu a výchovu v oblasti vytápění. Dalšími nutnými prostředky řešení je například ekonomické znevýhodnění nezodpovědné zátěže životního prostředí zastaralými domácími kotli. Mezi požadavky ze strany SMO je i účinné řešení otázky finančního zabezpečení provádění kontrol ze strany obcí s rozšířenou působností.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Tisková zpráva: 21.11.2011

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_111121_smo