05/02/2013

V pátek 1. února 2013 proběhlo první zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění šestého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta - a to až do 29. března 2013. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici na stránkách www.asekol.cz.  Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos také požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr. Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2013.

Zdroj: www.asekol.cz