08/02/2013

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa předložil ve středu 6. února 2013 vládě návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. Při tvorbě tohoto nařízení se Česká republika inspirovala v Německu, ve kterém nízkoemisní zóny využívají města od března roku 2007. Navrhovaná úprava má za cíl ulehčit městům s velkým objemem dopravy. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci zajistí obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí ČR.

Cena emisní plakety je stanovena na 80 Kč. Plakety, které značí emisní kategorii daného vozidla, jsou tři a liší se barvou. Pro vozidla v první kategorii plaketa nebude potřeba, pro emisní skupinu dvě přísluší barva červená, pro třetí skupinu pak žlutá a vozidla v emisní skupině čtyři budou označena plaketou zelené barvy.

Navrhovaná úprava má pomoci hlavně městům a obcím, přes které denně projíždí tisíce aut a jsou tak zatíženy velkým znečištěním prostředí. „Díky zavedení nízkoemisních zón v obcích se sníží prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.