22/02/2013

Ministerstvo životního prostředí představilo dvě výrazná prorůstová opatření, která mají za cíl podpořit zateplování veřejných budov a rodinných domů. Dnem 22.02.2013 startuje příjem žádostí o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně se jedná o zateplení veřejných budov. Ve středu 20. února 2013 vláda schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám.   „Předložená opatření mají na naši ekonomiku velmi pozitivní vliv. Jak Nová zelená úsporám, tak podpora zateplování veřejných budov z Operačního programu Životní prostředí nastartují ekonomickou krizí zasažený stavební průmysl. A budou mít také pozitivní vliv na životní prostředí. Poměrně důležitým přínosem opatření je také vylepšení vzhledu obcí a měst v České republice,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Informace k dotacím v rámci Prioritní osy 3 najdou zájemci na stránkách http://www.opzp.cz. Informace k Nové zelené úsporám budou dostupné na stránkách http://www.nova-zelenausporam.cz/ ihned poté, co vláda schválí samotnou dokumentaci programu, kterou nyní připravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Zdroj: www.mzp.cz