Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy

Název projektu: Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy

Období realizace: leden - červen 2014

Cíl projektu: Předmětem projektu bylo popsat jev příhraniční kriminality v česko – německém příhraničí, geograficky ohraničené městy Varnsdorf, Nový Bor a Hrádek nad Nisou na české straně a městy a obcemi okolo Großschönau, Oybin a Zittau na straně německé a to z pohledu územní samosprávy. Konkrétní postupy řešení projektu, popis zjištění, návrhy řešení a definované závěry jsou součástí studie, která je výstupem projektu.

Studie je ke stažení ZDE

Studie se snaží popsat příčiny a důsledky příhraniční kriminality ve výše specifikované lokalitě na česko-německém pomezí. Na vysokou míru kriminality reagují v obou zemích subjekty veřejné správy, politické strany ve svých programových prohlášeních, církve, spolky i mnohé další segmenty občanské společnosti. Tato studie se primárně zaměřuje na reakce územní samosprávy na tento jev.

Projekt za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti a Nadačního fondu Svazu měst a obcí ČR na podporu místní samosprávy.

 

Projekt: Grenzkriminalität als eine der Xenophobiequellen und Lösungsvorschläge aus der kommunalen Perspektive


Das Projekt wurde vom Institut für nachhaltige Entwicklung der Städte und Gemeinden e.V. mit finanzieller Unterstützung des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds und des  Stiftungsfonds des Verbandes der Städte und Gemeinden der Tschechischen Republik zur Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung umgesetzt.

Gegenstand des Projekts war die Beschreibung des Phänomens der Grenzkriminalität im tschechisch-deutschen Grenzgebiet, konkret im geografischen Raum zwischen den Städten Varnsdorf, Nový Bor und Hrádek nad Nisou auf tschechischer Seite und den Städten und Gemeinden in der Umgebung von Großschönau, Oybin und Zittau auf deutscher Seite, aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltungen. In der vorliegenden Studie sind konkrete Vorgehensweisen, gewonnene Erkenntnisse, Lösungsvorschläge und Schlussfolgerungen dargestellt. Studie zum Downloaden: ZDE