Studie "Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy"

Název projektu: zpracování studie "Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy"

Doba řešení projektu: 01.01.2012 - 30.06.2012

Cíle a obsah projektu: 

Předkládaná studie „Sociální začleňování z perspektivy územní samosprávy“ (dále jen „Studie“) se zaměřuje na specifické pojetí a specifika realizace procesu sociálního začleňování městy a obcemi České republiky.


Studie hledá odpověď na tři základní otázky. Za prvé, zdali v navštívených lokalitách existují zvláštní (obecní) nástroje sociálního začleňování, které by byly odlišné od státních nástrojů sociálního začleňování. Za druhé, zdali je možné nalézt rozdíly v použití nástrojů sociálního začleňování mezi územní samosprávou a státem a za třetí, jaký je vzájemný vztah mezi státní a obecní politikou sociálního začleňování v obecné rovině.

Studie je členěna do tří částí. První část představuje shrnutí stávající státní politiky sociálního začleňování, druhá část popisuje výsledky místního šetření a třetí část tvoří závěrečnou syntézu celé Studie.

Studie ke stažení ZDE.

Dne 20. června se uskutečnil workshop, na kterém byla studie prezentována především zástupcům měst a obcí. Účastníci workshopu se shodli na těchto závěrech.