Spolupráce

Stěžejním spolupracujícím subjektem je Svaz měst a obcí České republiky.

Spolupracující odborné subjekty jsou oslovovány s ohledem na požadavky a specifika jednotlivých činností a záměrů Institutu.