Realizované projekty

OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů

OBRAZOVÝ KATALOG A METODIKA – Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí realizovaly v roce 2013 aktivity, jejichž cílem je přispět k ukončení krádeží z výkupu kovových odpadů. V rámci společného projektu byl vytvořen unikátní Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. Bylo navázáno na obrazový katalog, který v minulosti pro své potřeby vydala Správa železniční dopravní cesty. V tomto společném katalogu je tak nově uveden i nejčastěji kradený obecní majetek či silniční a dálniční součásti. Rozšířený katalog obsahuje také části vysloužilých světelných zdrojů či svítidel a elektrospotřebičů, jejichž výkup je také právně omezen.Katalog má napomoci také provozovatelům sběren orientovat se lépe v problematice nelegálních předmětů, končících v jejich zařízeních. Dále byla zpracována příručka s metodikou k provádění kontrol zažízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí. Ta má mj. iniciovat spolupráci a společné kontroly příslušných kontrolních orgánů.

  • OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů ke stažení ZDE (nízké rozlišení)
  • OBRAZOVÝ KATALOG předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů ke stažení ZDE (střední rozlišení)
  • METODIKA k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí ke stažení ZDE