Realizované projekty

Integrovaný systém nakládání s odpady

Komunikační strategie regionálních integrovaných systémům nakládání s odpady

Zpracování metodiky a příručky k přípravě  „Komunikační strategie k regionálním integrovaným systémům nakládání s odpady s důrazem na recyklaci a energetické využívání odpadů“

Vhodnost využití různých právních forem sdružování obcí a měst za účelem realizace ISNO

Právní analýza hledající odpověď na otázku, která z forem spolupráce obcí (např. svazek obcí, MAS, mikroregion) či obchodní společnosti (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.) obstojí z pohledu realizace integrovaných systémů nakládání s odpady.