Realizované projekty

Odpadový blok v rámci XVII. CFK

Ve dnech 4.-5. prosince 2014 organizoval Svaz měst a obcí ČR již XVII. ročník Celostátní finanční konference (CFK)

 

Během dvoudenní akce zazněly informace o financování přeneseného výkonu státní správy či dostupnosti veřejných služeb v území v souvislosti se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy 2014+. Součástí konference byly i přednášky o daňových změnách v roce 2015, připravovaném systému odměňování starostů, novém zákonu o veřejných zakázkách či možnostech čerpání peněz z evropských fondů v období 2014-2020. V kontextu s hospodařením obcí se jeden blok akce věnoval také nakládání s odpady.

Tento odborný blok odborně zaštítil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.

Program odborného bloku: Nakládání s odpady ve vztahu k hospodaření obcí a měst

Moderátor:
Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí ČR (IURMO, o. p. s.)

Místo konání:
hlavní sál

  • Hodnocení nákladů obcí v odpadovém hospodářství – Bc. Marek Sýkora, člen Komise životního prostředí, Svaz měst a obcí ČR a člen správní rady IURMO, o. p. s.
  • Problematika sběru a výkupu kovových odpadů především z pohledu obcí -Ing. Terezie Pačesová, projektový manažer, IURMO, o. p. s.
  • Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení – Mgr. Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a předseda správní rady IURMO, o. p. s.
  • Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí – RNDr. Martina Vrbová,PhD, ředitelka oddělení využití odpadů, AOS EKO-KOM a.s.

Kompletní informace a prezentace jsou ke stažení ZDE