Realizované projekty

Podpora provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů

Název projektu: Podpora provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů

Doba řešení projektu: 2013 – 2014

Hlavní cíle projektu:  Zpracování podkladů na podporu provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů, tj. obrazového katalogu a metodiky pro obce k provádění efektivnějších kontrol zřízení k výkupu odpadů vč. proškolení obcí.

Obsah projektu:

V rámci projektu byla vypracována metodika na podporu efektivnějšího provádění kontrol ze strany měst a obcí, ale i jiných kontrolních orgánů, jejíž nedílnou součástí je obrazový katalog, ve kterém jsou nejčastější a nejproblematičtější (co do ohrožení bezpečnosti, tak i ekonomických ztrát) kradená zařízení a jejich části nafoceny a popsány.

V průběhu roku 2014 následovalo v jednotlivých krajích proškolování měst a obcí.

Spolupracující instituce: 

  • – Svaz měst a obcí ČR – SMO ČR
  • – Správa železniční dopravní cesty – SŽDC
  • – Česká inspekce životního prostředí – ČIŽP
  • – Ředitelství sinic a dálnic – ŘSD
  • – Česká obchodní inspekce – ČOI
  • – Policie ČR
  • – krajské úřady