Realizované projekty

Semináře pro ORP ke kontrole výkupen

V průběhu roku 2014 probíhaly ve spolupráci s krajskými úřady školení zástupců ORP a dalších vytipovaných měst  a obcí v daném kraji k problematice kontrol výkupen kovů. V rámci školení prezentují zástupci České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce a Policie ČR zkušenosti a praktické poznatky z této oblasti. V rámci školení jsou zástupcům měst a obcí distribuovány metodické podklady Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách a Metodika k provádění kontrol výkupen z pozice měst a obcí

Metodické podklady jsou také ke staží zde: