Vhodnost využití různých právních forem sdružování obcí a měst za účelem realizace ISNO

Název projektu: Zpracování právní analýzy na téma „Vhodnost využití různých právních forem sdružování obcí a měst za účelem realizace integrovaných systémů nakládání s odpady“

Doba řešení projektu: 2013

Hlavní cíle projektu:  Právní analýza bude hledat odpověď na otázku, která z forem spolupráce obcí (např. svazek obcí, MAS, mikroregion) či obchodní společnosti (např. a.s., k.s., s.r.o., v.o.s.) obstojí z pohledu realizace integrovaných systémů nakládání s odpady, především při zajištění optimálního výkonu veřejné správy na úseku nakládání s odpady ve městech a obcích České republiky,  ale i v podmínkách obchodního (a zároveň konkurenčního) prostředí.

Mezi další cíle analýzy patří podpořit:

– vznik regionálních větších celků za účelem společného řešení odpadového hospodářství v regionu,

 – implementaci Základní strategie OH pro období 2013 – 2022 SMO ČR.

PŘÍRUČKA – PODPORA SDRUŽOVÁNÍ OBCÍ A MĚST – ke stažení ZDE